Welke externe telemarketeer kiest u?

De tips die volgen zijn wellicht eerder geschikt voor de sales manager. Maar ook voor de verkoper is het goed ze te kennen. Wanneer uw baas beslist om met een extern telemarketingbureau samen te werken, kunt u alvast meepraten over de voorwaarden. Per slot van rekening hangt er ook voor u veel van af. Want stel dat de telemarketeer zijn werk slecht doet, dan bent u daar het eerste slachtoffer van.

  • Kies een telemarketingbureau dat uw sector kent. Misschien rekent het iets hogere tarieven aan, maar de successcore zal ook hoger liggen
  • Geef een duidelijke briefing en maak duidelijke afspraken. De briefing is enorm belangrijk voor een extern bureau. Op basis daarvan wordt immers het scenario uitgeschreven.
  • Opteer voor een kwalitatief eerder dan voor een kwantitatief resultaat. U wilt nieuwe klanten maken, die ook lang klant blijven. Liever dan elke dag tientallen bezoeken af te leggen die uiteindelijk nauwelijks wat opleveren.
  • Luister mee naar de gesprekken. Scenario’s zijn wat ze zijn. De televerkoper gebruikt ze als rode draad, maar kan er onmogelijk het hele gesprek mee voeren. Luister daarom geregeld mee: verlopen de gesprekken op de meest efficiënte wijze? Komt de televerkoper goed over? Wat schort er aan het scenario? Waar moet u het bijsturen?
  • Vraag een duidelijke rapportering. Vraag een overzicht van het aantal bereikte prospecten en het resultaat: is er een afspraak uit voort gekomen? Waarom was er geen interesse? Was er een contact? Kan er worden teruggebeld? Wanneer?
  • Doe eerst een test. Spring nooit met je ogen toe in het bad, maar spreek af dat u eerst een testperiode wilt inlassen, zodat u een schatting kunt maken van kosten en baten. Telemarketing is immers niet gratis.